Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Organizacje pozarządowe Informacje dodatkowy nabór - rozwój sportu 2021

dodatkowy nabór - rozwój sportu 2021

Drukuj

 

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dni. 28.02.2017 r. poz. 1282) Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 25 października 2021 r. do 29 października 2021 r. trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice dofinansowanie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.

Dodatkowa pula środków przeznaczona jest na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych w okresie zimowym.

Ø Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań wynosi 10 000 zł

Ø Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 000 zł, przy czym nie więcej niż 95% kosztów zadania.

Ø Wniosek musi zawierać informacje określone § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r.

 

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć wniosek w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6/ w terminie do 29 października 2021 r.

 

 

 


Informacja

o udzielonych dotacjach w dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r.

Lp.

klub

nazwa zadania

kwota

1.

LKS Orzeł Stanica

„Utrzymanie obiektów w okresie zimowym”

5 000 zł

RAZEM

5 000 zł

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o udzielonych dotacjach.pdf)Informacja o udzielonych dotacjach.pdf[ ]122 Kb03.11.2021 17:24
Pobierz plik (tekst jednolity - uchwała- finansowanie sportu z dziennika urzędowego.pdf)uchwała określająca zasady przyznanwania dotacji [ ]262 Kb25.10.2021 10:57
Pobierz plik (wzór wniosku - dodatkowy nabór 2021.pdf)wzór wniosku - dokument nieedytowalny [ ]390 Kb25.10.2021 10:55
Pobierz plik (wzór wniosku - dodatkowy nabór 2021.doc)wzór wniosku - wersja edytowalna [ ]46 Kb25.10.2021 10:55
Pobierz plik (dodatkowy nabór - ogłoszenie_ocred.pdf)dodatkowy nabór - ogłoszenie_ocred.pdf[ ]316 Kb25.10.2021 10:54
Zmieniony: Środa, 03 Listopad 2021 17:24  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Organizacje pozarządowe Informacje dodatkowy nabór - rozwój sportu 2021