Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały z 2021 roku

Drukuj

akty

- Uchwała XXXVIII/307/21 w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

 

 

akty

- Uchwała XXXVII/290/21 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice (obowiązuje do 31.12.2023)

 

 

akty

- Uchwała XXXVII/289/21 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice (obowiązuje do 31.12.2023)

 

 

akty

- Uchwała XXXVII/287/21 w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Pilchowice: Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Pilchowice oraz Łańcucha Wójta Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXXVI/282/21 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

 

akty

- Uchwała XXXVI/281/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXXVI/280/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2021 r.”

 

 

akty

- Uchwała XXXIV/272/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Żernica

 

 

akty

- Uchwała XXXIV/271/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXXIV/270/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXXIV/269/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

akty

- Uchwała XXXIV/267/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2021 r.”

 

 

akty

- Uchwała XXXII/253/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pilchowice na rok szkolny 2021/2022

 

 

akty

- Uchwała XXXII/252/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXXII/251/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 

 

akty

- Uchwała XXXII/248/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 

 

akty

- Uchwała XXXI/242/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

akty

- Uchwała XXXI/241/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2021 r.”

 

 

akty

- Uchwała XXIX/233/21 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Pilchowice i sposobu jej rozliczania

 

 

akty

- Uchwała XXIX/231/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Pilchowice za rok 2021

 

 

akty

- Uchwała XXVIII/226/21 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXVII/223/21 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów

 

 

akty

- Uchwała XXVII/217/21 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 

 

akty

- Uchwała XXVII/216/21 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice (obowiązuje do 14.06.2023)

 

 

akty

- Uchwała XXVII/215/21 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żernica (akt uchylony uchwałą z dnia 21 grudnia 2023)

 

 

akty

- Uchwała XXVII/214/21 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pilchowice (akt uchylony uchwałą z dnia 21 grudnia 2023)

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 29 Styczeń 2024 10:30  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Akty Prawa Miejscowego Kadencja 2018-2024 Uchwały z 2021 roku