Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały z 2020 roku

Drukuj

akty

- Uchwała XXVI/211/20 w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

 

 

akty

- Uchwała XXVI/207/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 

akty

- Uchwała XXVI/206/20 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest powstających w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych lub zgromadzonych luzem znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXV/201/20 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXV/200/20 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXV/199/20 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Pilchowice ze środków budżetu gminy

 

 

akty

- Uchwała XXII/186/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 

 

akty

- Uchwała XXII/184/20 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców Gminy Pilchowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXII/183/20 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

 

 

akty

- Uchwała XXII/182/20 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 

akty

- Uchwała XXII/181/20 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach (akt uchylono uchwałą z dnia 23 listopada 2023)

 

 

akty

- Uchwała XVIII/170/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

 

akty

- Uchwała XVIII/169/20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 

 

akty

- Uchwała XVII/164/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XVII/163/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2020 r.”

 

 

akty

- Uchwała XV/156/20 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XV/155/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XV/154/20 w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

 

 

akty

- Uchwała XV/153/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Żernica

 

 

akty

- Uchwała XV/152/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Nieborowice

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 29 Styczeń 2024 10:36  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Akty Prawa Miejscowego Kadencja 2018-2024 Uchwały z 2020 roku