Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Organizacje pozarządowe Informacje nabór wniosków - rozwój sportu 2020

nabór wniosków - rozwój sportu 2020

Drukuj

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice
Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 20 grudnia 2019 do 27 grudnia 2019 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku, w tym:

Ø Przewidywana pula środków na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie rozwoju sportu (przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych) wynosi 155 000 zł.

Ø Przewidywana pula środków na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 100 000 zł.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny/-ne wniosek/-ki w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6, pokój nr 4 / w terminie od 20 grudnia 2019 do 27 grudnia 2019 roku.

 

 

Informacja

o udzielonych dotacjach w naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 r.

rozgrywki

Lp.

klub

nazwa zadania

kwota

1.

LKS Victoria Pilchowice

„Organizacja, prowadzenie i udział w rozgrywkach ligowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze”

17 100 zł

2.

LKS Orzeł Stanica

„Organizacja i udział drużyn - seniorów, młodzików oraz żaków w rozgrywkach ligowych i turniejach PZPN”

26 500 zł

3.

LKS Wilki Wilcza

„Zadania bieżące – przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w roku 2020”

67 900 zł

4.

LKS Naprzód Żernica

„Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej – piłce nożnej”

35 500 zł

5.

STS Żernica

„Wspieranie i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie sołectwa Żernica i Nieborowice”

8 000 zł

RZAEM

155 000 zł

utrzymanie obiektów

Lp.

klub

nazwa zadania

kwota

1.

LKS Orzeł Stanica

„Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego”

27 500 zł

2.

LKS Wilki Wilcza

„Utrzymanie obiektów sportowych w 2020 r.”

36 400 zł

3.

LKS Naprzód Żernica

„Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego”

22 500 zł

RZAEM

86 400 zł

 

Załączniki:
Pobierz plik (sport - nabór wniosków na 2020.pdf)sport - nabór wniosków na 2020.pdf[ ]553 Kb20.12.2019 12:42
Zmieniony: Wtorek, 24 Listopad 2020 14:35  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Organizacje pozarządowe Informacje nabór wniosków - rozwój sportu 2020