Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Rejestr zmian

Obowiązujące dokumenty planistyczne Gminy Pilchowice

Drukuj
REJESTR obowiązujących dokumentów planistycznych gminy Pilchowice
obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice
Nr uchwały w sprawie publikacja uwagi

Nr XXVIII/240/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2016r.

tekst studium | rysunek studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice _ studium obowiązuje od 24 listopada 2016r.
obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice
Nr uchwały w sprawie publikacja uwagi
Nr LIII/405/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Pilchowice - etap I Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 poz. 5242 z dnia 29 sierpnia 2018 roku plan obowiązuje od 29 września 2018r.
Nr LIII/406/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Leboszowice Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 poz. 5243 z dnia 29 sierpnia 2018 roku plan obowiązuje od 29 września 2018r.
Nr XXXVIII/194/98 Rady Gminy Pilchowice z dnia 6 lutego 1998r. zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Leboszowice Dz. Urz. Woj. Kat. 1998 Nr 32, poz. 529 z dnia 30 października 1998 roku plan obowiązuje od 14 listopada 1998r. obowiązuję tylko w zakresie niewielkiego fragmentu w północnej części Leboszowic (teren za torami kolejowymi)
Nr LV/415/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 października 2018r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Wilcza, w tym fragment terenu górniczego "Szczygłowice" Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 poz. 6559 z dnia 23 października 2018 roku plan obowiązuje od 23 listopada 2018r.
Nr LV/416/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 października 2018r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Stanica Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 poz. 6560 z dnia 23 października 2018 roku plan obowiązuje od 23 listopada 2018r.
Nr VI/56/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 11 kwietnia 2019r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Kuźnia Nieborowska Dz. Urz. Woj. Śl. 2019 poz. 3250 z dnia 17 kwietnia 2019 roku plan obowiązuje od 18 maja 2019r.
Nr VIII/73/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 13 czerwca 2019r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Żernica - etap I Dz. Urz. Woj. Śl. 2019 poz. 4489 z dnia 19 czerwca 2019 roku plan obowiązuje od 20 lipca 2019r.
Nr VIII/74/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 13 czerwca 2019r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Nieborowice - etap I Dz. Urz. Woj. Śl. 2019 poz. 4490 z dnia 19 czerwca 2019 roku plan obowiązuje od 20 lipca 2019r.
Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice Dz. Urz. Woj. Śl. 2007 Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007 roku plan obowiązuje od 9 września 2007r. obowiązuje jedynie w zakresie obszaru funkcjonalego OFL określonego w studium (Pilchowice rejon ul. Bierawka)
Nr XX/177/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice zatwierdzonego uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007 roku) Dz. Urz. Woj. Śl. 2016, poz. 2380 z dnia 27 kwietnia 2016 roku plan obowiązuje od 12 czerwca 2016r.
wszystkie obowiązujące dokumenty planistyczne dostępne są w systemie informacji przestrzennej gminy Pilchowice www.sip.gison.pl/pilchowice dodatkowe informacje: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (PGN) nr tel. 32 332 71 67

 

Zmieniony: Wtorek, 04 Sierpień 2020 07:35  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Rejestr zmian