Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały z 2019 roku

Drukuj

akty

- Uchwała VIII/74/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice - etap I

 

 

akty

- Uchwała VIII/73/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Żernica - etap I

 

 

akty

- Uchwała VII/62/19 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała VII/61/19 w sprawie uchylenia załącznika do uchwały nr XIV/87/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, uchwały nr XVI/120/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/87/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach i uchwały nr XXI/181/16 Rady Gminy Pilchowicach z dnia 19 maja 2016 r. sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVI/120/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/87/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała VI/60/19 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała VI/57/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Wilcza

 

 

akty

- Uchwała VI/56/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Kuźnia Nieborowska

 

 

akty

- Uchwała V/52/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała V/51/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilchowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

 

 

akty

- Uchwała V/50/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 

akty

- Uchwała IV/36/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Nieborowice

 

 

akty

- Uchwała IV/35/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Żernica

 

 

akty

- Uchwała IV/34/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała IV/33/19 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pilchowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

 

Zmieniony: Środa, 26 Czerwiec 2019 10:14  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Akty Prawa Miejscowego Kadencja 2018-2023 Uchwały z 2019 roku