Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

zwrot podatku akcyzowego

Drukuj

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1340 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego,

2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku kopii prosi się o dostarczenie oryginałów w celu ich potwierdzenia przez pracownika tut.,Urzędu),

3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

II. OPŁATY:

- Zwolnione z opłaty skarbowej

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

- 30 dni od złożenia wniosku

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

1. Decyzję wydaje Wójt Gminy Pilchowice., po złożeniu kompletnego wniosku przez producenta rolnego.

2. W przypadku braku kompletu dokumentów producent rolny zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Pilchowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

1. Terminy składania wniosków:

- od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,

- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik_do_wniosku__akcyza.pdf)załącznik do wniosku[ ]352 Kb25.01.2019 09:38
Pobierz plik (F-FN-21-1v2.pdf)wniosek[ ]871 Kb24.01.2019 10:49
 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home