Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Rejestr zmian

Projekt miejscowego planu Żernica

Drukuj

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmujący teren jednostki osadniczej Żernica.

Dodatkowe informacje - tel. 32 332 71 67 (Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami).

W wyniku wprowadzenia zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustaleń odnoszących się do konkretnych obszarów, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice dla jednostki osadniczej Żernica - etap I podlega ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki osadniczej Żernica - Etap I odbędzie się w dniach od 10 kwietnia 2019r. do 13 maja 2019r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019r. w Urzędzie Gminy Pilchowice, w Pilchowicach przy ul. Damrota 6 w pokoju nr 14, I piętro , o godz. 14.00.

Termin składania uwag do projektu planu: do 28 maja 2019r.

Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pilchowice w Pilchowicach przy ul. Damrota 6, pok. 10 (I piętro).

 

Zmieniony: Środa, 03 Kwiecień 2019 11:24  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Rejestr zmian