Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Ogłoszenia Przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście na własność

Przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście na własność

Drukuj

Przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście na własność

1. Przekształceniem na własność objęte są wyłącznie grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi – jednorodzinnymi i wielorodzinnym.

2. Opłata za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości stanie się „opłatą przekształceniową”.

3. Opłata ta, jak wspomniano równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste, płatna będzie przez 20 lat.

4. Przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy samego prawa. Ustawa  wymaga jednak aby właściwy  organ  gminy  wydał  zaświadczenie potwierdzające  fakt uzyskania własności.

Zaświadczenia wydawane  będą  bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków.  Gmina  na  ich wydanie  ma  1 rok, liczony od 1 stycznia 2019r.

Osoby,   które  pilnie  potrzebują  potwierdzenia przekształcenia  praw w  formie     zaświadczenia  z powodu chęci np. kupna-sprzedaży nieruchomości mieszkalnej mają  prawo złożyć  w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie przyśpieszonym.

Zaświadczenia  wydawane w trybie przyśpieszonym obciążone są opłatą skarbową w wysokości 50,-zł.

5. „Opłata przekształceniowa”, równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste będzie płatna do 31 marca każdego roku. Można ją też zapłacić jednorazowo. Jednorazowa opłata stanowi iloczyn dwudziestu opłat przekształceniowych.

Przykład:

1) dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste płatna do 31 marca każdego roku wynosi 100,-zł. Aktualnie będzie to „opłata przekształceniowa”, wynosząca również 100,-zł, płatna do 31 marca każdego roku, ale już nie przez cały okres wieczystego użytkowania (99 lat) ale 20 lat.

2) tę opłatę „przekształceniową” można zapłacić jednorazowo, wyniesie ona wówczas 100,-zł x 20 = 2000,- zł.

Podkreślić należy, że opłaty dotyczą wyłącznie gruntów, ponieważ co do zasady budynki i lokale posadowione na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym, stanowią własność użytkownika wieczystego.

Reasumując:

Użytkownicy wieczyści aby przekształcić swoje prawo, do momentu otrzymania zaświadczenia nie muszą robić nic. Prawo ich własności, co do gruntu zostanie ujawnione w księdze wieczystej na wniosek gminy. W księdze ujawnione zostanie również roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek regulowania opłat przekształceniowych przechodzi na nabywcę.

Sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność prowadzi referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pilchowicach, pok. 10 I piętro tel. 32 332-71-67.

Zmieniony: Wtorek, 15 Styczeń 2019 15:01  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Ogłoszenia Przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście na własność