Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Organizacje pozarządowe Informacje ogłoszenie o naborze wniosków - rozwój sportu 2019

ogłoszenie o naborze wniosków - rozwój sportu 2019

Drukuj

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y P I L C H O W I C E

 

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice
Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 07 grudnia 2018 do 14 grudnia 2018 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku, w tym:

 

  1. Przewidywana pula środków na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie rozwoju sportu (przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych) wynosi 145 000 zł.
  2. Przewidywana pula środków na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 80 000 zł.

 

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

 

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny/-ne wniosek/-ki w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6, pokój nr 4 / w terminie od 07 grudnia 2018 do 14 grudnia 2018 roku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek - rozwój sportu.pdf)wniosek - rozwój sportu.pdf[ ]810 Kb07.12.2018 10:35
Pobierz plik (wniosek - rozwój sportu.doc)wniosek - rozwój sportu.doc[ ]126 Kb07.12.2018 10:35
Pobierz plik (dofinansowanie do rozwoju sportu na 2019.pdf)dofinansowanie do rozwoju sportu na 2019.pdf[ ]285 Kb07.12.2018 10:31
Zmieniony: Piątek, 07 Grudzień 2018 10:31  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Organizacje pozarządowe Informacje ogłoszenie o naborze wniosków - rozwój sportu 2019