Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Organizacje pozarządowe Informacje ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków w zakresie utrzymania obiektów sportowych

ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków w zakresie utrzymania obiektów sportowych

Drukuj

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A G M I N Y P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice
Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 19 kwietnia 2018 do 24 kwietnia 2018 roku trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice
na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

Dodatkowa pula środków zabezpieczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania obiektów sportowych na 2018 rok wynosi 30 000 zł.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

 

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6, pokój nr 4 / od 19 kwietnia 2018 roku do 24 kwietnia 2018 roku

 

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o dodatkowym naborze.pdf)ogłoszenie o dodatkowym naborze.pdf[ ]812 Kb19.04.2018 12:56
Zmieniony: Czwartek, 19 Kwiecień 2018 12:54  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Organizacje pozarządowe Informacje ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków w zakresie utrzymania obiektów sportowych