Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Ogłoszenia Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

Drukuj

Wydane dowody osobiste zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania.

Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

W roku bieżącym tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2008 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2013 r. na okres 5 lat.

Posiadanie nieaktualnego dowodu osobistego może spowodować brak możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach np. w banku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym Urzędzie Gminy lub Miasta na terenie całego kraju. Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne, a wniosek wraz z aktualną fotografią należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

Osoby posiadające podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP mogą starać się również o wymianę dowodu osobistego przez internet za pośrednictwem strony internetowej https://obywatel.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, pokój nr 1, tel. 32 235 65 85.

 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Ogłoszenia Sprawdź termin ważności dowodu osobistego