Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Organizacje pozarządowe Informacje ogłoszenie o naborze wniosków - rozwój sportu 2018

ogłoszenie o naborze wniosków - rozwój sportu 2018

Drukuj

 

O G Ł O S Z E N I E  W Ó J T A  G M I N Y  P I L C H O W I C E

 

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice
Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 19 grudnia 2017 do 28 grudnia 2017 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku, w tym:

Øzadań w zakresie rozwoju sportu (przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych)

Øzadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

 

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1)posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2)nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3)posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

 

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny/-ne wniosek/-ki w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6, pokój nr 4 / w terminie od 19 grudnia 2017 do 28 grudnia 2017 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek - rozwój sportu - 2018.pdf)wniosek - rozwój sportu - 2018.pdf[ ]741 Kb19.12.2017 11:45
Pobierz plik (wniosek - rozwój sportu - 2018.doc)wniosek - rozwój sportu - 2018.doc[ ]84 Kb19.12.2017 11:45
Zmieniony: Środa, 20 Grudzień 2017 07:55  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Organizacje pozarządowe Informacje ogłoszenie o naborze wniosków - rozwój sportu 2018