Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Informacja o środowisku Postępowania w sprawie wydania decyzji Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Drukuj
Znak sprawy: PGO.6220.2.2017
Data złożenia wniosku: 31.01.2017r.
Wnioskodawca: P.W. ATEX Sp. z o.o.; 44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: Budowa instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych w miejscu istniejącej stacji paliw przy ul. Gliwickiej w Pilchowicach
Kwalifikacja prawna planowanego przedsięwzięcia wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. – Dz.U. z 2016r. poz. 71):

§3 ust. 1 pkt. 35; §3 ust. 1 pkt. 36; §3 ust. 1 pkt. 56

Opinie organów o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach: Opinia znak: WOOŚ.4240.312.2017.KM.1 z dnia 14.06.2017r. - nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach: Opinia Sanitarna  znak: NS/ZNS-Gm-523-32 (1)/17 - nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
Postanowienie Wójta Gminy Pilchowice o konieczności (bądź braku konieczności) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia: Postanowienie Wójta Gminy Pilchowice znak: PGO.6220.2.2017 z dnia 27.07.2017r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia:
Data wpływu „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” (o ile jest wymagany): nie dotyczy
Data wydania Decyzji Wójta Gminy Pilchowice o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: 29.12.2017r.
Uwagi:
Załączniki:
Pobierz plik (Postanowienie.pdf)Postanowienie Wójta Gminy Pilchowice[ ]9586 Kb28.07.2017 15:52
Zmieniony: Piątek, 12 Styczeń 2018 13:57  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Informacja o środowisku Postępowania w sprawie wydania decyzji Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach