Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Informacja o środowisku Postępowania w sprawie wydania decyzji Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Drukuj
Znak sprawy: PGO.6220.1.2017
Data złożenia wniosku: 19.01.2017r.
Wnioskodawca: Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna; 40-877 Katowice, ul. Mieszka I nr 10
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy
Kwalifikacja prawna planowanego przedsięwzięcia wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. – Dz.U. z 2016r. poz. 71): Planowane predsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w przedmiotowym Rozporządzeniu
Opinie organów o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach: nie dotyczy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach: nie dotyczy
Postanowienie Wójta Gminy Pilchowice o konieczności (bądź braku konieczności) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia: nie dotyczy
Data wpływu „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” (o ile jest wymagany): nie dotyczy
Data wydania Decyzji Wójta Gminy Pilchowice o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: nie dotyczy
Uwagi: brak
Zmieniony: Czwartek, 22 Czerwiec 2017 11:59  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Informacja o środowisku Postępowania w sprawie wydania decyzji Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach