Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Organizacje pozarządowe Informacje ogłoszenie o naborze wniosków na zadania zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłoszenie o naborze wniosków na zadania zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Drukuj

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice /Dz. Urz. Woj. Śl. z 19.11.2013 r., poz. 6744/, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/141/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 29 grudnia 2016 do 5 stycznia 2017 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku.

Pula środków zabezpieczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w budżecie Gminy Pilchowice na 2017 rok wynosi:

Ø w przypadku zadań w zakresie rozwoju sportu: 130 000 zł,

Ø w przypadku zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych: 80 000 zł.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku,

3) posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6/ w terminie od 29 grudnia 2016 do 5 stycznia 2017 roku.

Druk wniosku o udzielenie dotacji celowej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl w zakładce Menu przedmiotowe: Organizacje pozarządowe / Dokumenty / wzór wniosku-dofinansowanie sportu oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Pilchowicach pokój nr 13 (I piętro).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o udzielonych dotacjach.pdf)Informacja o udzielonych dotacjach.pdf[ ]785 Kb02.10.2017 09:06
Pobierz plik (wniosek - rozwój sportu.doc)wniosek - rozwój sportu.doc[ ]83 Kb29.12.2016 10:38
Pobierz plik (ogłoszenie - nabór wniosków - sport 2017.pdf)ogłoszenie - nabór wniosków - sport 2017.pdf[ ]637 Kb29.12.2016 10:38
Zmieniony: Czwartek, 29 Grudzień 2016 10:48  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Organizacje pozarządowe Informacje ogłoszenie o naborze wniosków na zadania zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu