Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Drukuj

Zmiana fragmentu studium (ujawnienie złoża piasku)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice uchwalony Uchwałą Rady Gminy Pilchowice Nr XXVIII/240/16 z dnia 24 listopada 2016r.

W załącznikach znajdują się:

Uchwała Nr XXVIII/240/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice wraz z załącznikami do uchwały:

- załącznik nr 1a - tekst studium,

- załącznik nr 1b - mapa "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego"

- załącznik nr 2 - rysunek studium,

- załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Pilchowice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium, nieuwzględnionych i w części nieuwzględnionych   przez Wójta Gminy Pilchowice.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pilchowice o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice.

Podsumowanie do przyjętego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice stanowiącego załącznik nr 1a, 1b i 2 do Uchwały Nr XXVIII/240/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2016r. wraz z informacją o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice wraz z załącznikiem mapowym.

Ekofizjografia na potrzeby sporządzenia studium dostępna jest po kliknięciu w "pobierz".   [POBIERZ]

 

Załączniki:
Pobierz plik (Prognoza ONŚ_Zał. Mapowy.png)Załącznik mapowy prognozy oddziaywania na środowisko projektu studium[ ]3204 Kb01.12.2016 17:42
Pobierz plik (Prognoza ONŚ.pdf)Prognoza odziaływania na środowisko projektu Studium - tekst[ ]4545 Kb01.12.2016 17:40
Pobierz plik (Ogłoszenie o uchwaleniu studium.pdf)Ogłoszenie Wójta Gminy Pilchowice o uchwaleniu studium Gminy Pilchowice[ ]272 Kb01.12.2016 17:07
Pobierz plik (Zał_nr 3_Rozstrzygn. o sposobie rozpatrzenia uwag.pdf)Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/240/16 z dnia 24.11.2016r. - rostrzygnięcie uwag [rozstrzygnięcie Rady Gminy Pilchowice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do proj. studium]9495 Kb01.12.2016 16:58
Pobierz plik (Zał_nr 2_Rysunek studium.png)Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/240/16 z dnia 24.11.2016r. - rysunek studium[zał. graf. - rysunek studium określający w formie graficznej kierunki zagospodarowania przestrzenneg]6716 Kb01.12.2016 16:54
Pobierz plik (Zał_nr 1b_Uwarunkowania.png)Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXVIII/240/16 z dnia 24.11.2016r. - uwarunkowania[Załącznik graficzny - mapa "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego" ]7081 Kb01.12.2016 16:53
Pobierz plik (Zał. 1a_Tekst Studium.pdf)Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/240/16 z dnia 24.11.2016r. - tekst studium[ ]6465 Kb01.12.2016 16:41
Pobierz plik (1_Uchwała_SUiKZP_Pilchowice.pdf)Uchwała w sprawie uchwalenia SUiKZP Gminy Pilchowice [Uchwała Nr XXVIII/240/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24.11.2016r. w sprawie uchwalenia Studium]558 Kb01.12.2016 16:39
Zmieniony: Wtorek, 14 Listopad 2023 09:35  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home