Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Obowiązek informacyjny UODO

Obowiązek informacyjny UODO

Drukuj

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. z 2016, poz. 922), informujmy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest

Gmina Pilchowice mająca siedzibę w Urzędzie Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy.
Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli
w oparciu o art. 32 ustawy.

Dane przetwarzane są w zbiorach danych, których jawny rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r.
sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej.

Link do strony jest poniżej:

LINK

 

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Obowiązek informacyjny UODO