Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Planowanie Przestrzenne Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Drukuj

Uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Nr XX/174/16 Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice obejmującego część terenu sołectwa Stanica, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/50/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Śl.Nr 131, poz. 2587 z dnia 9 sierpnia 2007r.) - uchwała nie obowiązuje od 23 listopada 2018r!

Uchwała Nr XX/175/16 Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Śl.Nr 131, poz. 2588 z dnia 9 sierpnia 2007r.)

Uchwała Nr XX/176/16 Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice obejmującego część terenu sołectwa Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/52/2007 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Śl.Nr 131, poz. 2589 z dnia 9 sierpnia 2007r.) - uchwała nie obowiązuje od 23 listopada 2018r!

Uchwała Nr XX/177/16 Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice obejmującego część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Śl.Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007r.) - uchwała  w części nie obowiązuje od 23 listopada 2018r!

 

 

Zmieniony: Czwartek, 29 Listopad 2018 09:55  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Planowanie Przestrzenne Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego