Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Podatki i opłaty lokalne Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Drukuj

ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na pisemny wniosek podatnika w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
- za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł,
- za pozostałe zaświadczenia – 17 zł.

Opłata skarbowa płatna na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach Oddział w Pilchowicach
53 8460 0008 2002 0005 8825 0004.

Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

 

Podstawa prawna:
Art. 306a - 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613).

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_zasw-niezaleganie.pdf)Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach[Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości]120 Kb18.05.2016 13:46
Pobierz plik (Wniosek-zaświadczenie.doc)Wniosek o wydanie zaświadczenia[ ]21 Kb06.08.2015 11:26
Zmieniony: Czwartek, 06 Lipiec 2017 08:00  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Podatki i opłaty lokalne Zaświadczenia w sprawach podatkowych