Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Planowanie Przestrzenne Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Obwieszczenie Wójta Gminy - przystąpienie do sporządzenia

Obwieszczenie Wójta Gminy - przystąpienie do sporządzenia

Drukuj

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice w trybie nowelizacji, gdzie zmiana polegać będzie na nowelizacji ustaleń planu, polegającej na zmianie części tekstowej (bez zmiany części graficznej). Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Pilchowice, w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (tel. 32 332 72 67).

Zmieniony: Piątek, 19 Czerwiec 2015 09:50  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Planowanie Przestrzenne Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Obwieszczenie Wójta Gminy - przystąpienie do sporządzenia