Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

Drukuj

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. kadr należy w szczególności:

I. w zakresie spraw związanych z tworzeniem aktów wewnętrznych:

1. opracowywanie i aktualizowanie:

a) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
b) Regulaminu Pracy,
c) Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
d) Regulaminu wynagradzania, awansowania i nagradzania pracowników,
e) Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej,
f) Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu,
g) Procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu,

2. prowadzenie centralnego rejestru:

a) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wójta,
b) umów o pracę,
c) świadectw pracy,
d) naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
e) oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
f) poleceń służbowych wydawanych przez Wójta.

II. w zakresie spraw osobowych

1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2. prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów oraz innych zwolnień od pracy,
4. prowadzenie spraw dotyczących szkoleń służby przygotowawczej oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
5. organizowanie naboru na stanowiska urzędnicze,
6. sprawy związane z zatrudnianiem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7. prowadzenie spraw dotyczących staży, przygotowania zawodowego oraz praktyk, 
8. organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników,
9. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Urzędu,
10. sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 

Stanowisko pełni: Anna Szczygieł

Pokój nr 8

tel. 32 235 64 55

Zmieniony: Piątek, 04 Marzec 2016 12:31  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne Stanowisko ds. Kadr