Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

Drukuj

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. kadr należy w szczególności:

I. w zakresie spraw związanych z tworzeniem aktów wewnętrznych:

1. opracowywanie i aktualizowanie aktów wewnętrznych w Urzędzie:
1) Regulaminu Organizacyjnego,
2) Regulaminu Pracy,
3) Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
4) Regulaminu wynagradzania pracowników,
5) Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej,
6) Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu,
7) Procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu,
2. prowadzenie centralnego rejestru:
1) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wójta,
2) umów o pracę,
3) świadectw pracy,
4) naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) poleceń służbowych wydawanych przez Wójta.

II. w zakresie spraw osobowych

1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2. prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów oraz innych zwolnień od pracy,
4. prowadzenie spraw dotyczących szkoleń służby przygotowawczej oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
5. organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownice stanowiska urzędnicze,
6. sprawy związane z zatrudnianiem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7. prowadzenie spraw dotyczących staży absolwenckich, robót publicznych, praktyk zawodowych studenckich/uczniowskich,
8. organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników,
9. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Urzędu,
10. sporządzanie sprawozdań statystycznych.

III. w zakresie pozostałych spraw

1. dokonywanie zgłoszeń do Rejestru Korzyści, zgodnie art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
2. przyjmowanie, w imieniu Wójta, oświadczeń o stanie majątkowym, zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
3. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu.

 

Stanowisko pełni: Anna Szczygieł

Pokój nr 2

tel. 32 235 64 55

Zmieniony: Czwartek, 07 Styczeń 2021 11:42  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne Stanowisko ds. Kadr