Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Rozwoju Gminy i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Referat Rozwoju Gminy i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Drukuj

Do zakresu działania Referatu Rozwoju Gminy należy w szczególności:

I. z zakresu rozwoju Gminy

1. prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej, funduszy krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości realizacji zadań Gminy z ich udziałem,
2. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań Gminy,
3. opracowywanie projektów i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań Gminy ze środków pozabudżetowych,
4. rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,
5. współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
6. okresowe analizowanie wielkości pozyskanych przez Gminę środków pozabudżetowych,
7. opracowywanie strategicznych dokumentów programowych niezbędnych do aplikowania o fundusze Unii Europejskiej, krajowe i zagraniczne,
8. koordynacja działań w zakresie opracowywania, monitorowania i aktualizowania strategii rozwoju Gminy,
9. konsultowanie dokumentów strategicznych i programowych o charakterze ponadlokalnym,
10. prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy do lokalnej grupy działania,
11. organizowanie działań w zakresie polityki rozwoju lokalnego,

II. z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

1. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Gminy,
2. wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju Gminy,
3. realizacja zadań związanych ze zlecaniem zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4. nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych organizacjom pozarządowym i rozliczanie udzielonych dotacji,
5. opracowywanie projektów dokumentów stanowiących podstawę współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizacji tych dokumentów,
6. realizacja zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie, w tym:
 1) opracowywanie projektów dokumentów stanowiących podstawę finansowania zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji klubom sportowym na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 3) nadzór nad prawidłową realizacją zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu i rozliczanie udzielanych dotacji,
7. przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz wielkości środków publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym,
8. współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie realizacji zadań Gminy,
9. doradztwo i pomoc merytoryczna w zakresie tworzenia wniosków do funduszu sołeckiego,
10. koordynacja działań związanych z wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego,
11. koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem patronatów.

 

Kierownik Referatu: Elżbieta Wymysło

Pokój nr 13

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 32 332 71 64

pracownicy: Justyna Wącirz, Alicja Markiewka

Zmieniony: Wtorek, 26 Marzec 2024 14:08  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Rozwoju Gminy i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi