Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Ochrona środowiska Informacja o środowisku

Informacja o środowisku

Drukuj

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Informacje dodatkowe :
W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr. 62/2001 poz. 627) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice udostępniony zostaje "Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie".

Wykaz zawiera spis kart :

Karty typu A
- Wnioski o wydanie decyzji
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B
- Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii

Karty typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia):

Karty typu I
- Inne dokumenty

Zmieniony: Piątek, 24 Kwiecień 2009 09:42  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Ochrona środowiska Informacja o środowisku