Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Podatki i opłaty lokalne Numery kont bankowych

Informacja

Drukuj

Na poszczególne numery rachunków bankowych należy wpłacać następujące opłaty/podatki :

80 8460 0008 2002 0005 8825 0003
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. 

53 8460 0008 2002 0005 8825 0004
- opłaty za użytkowania wieczyste, 
- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- dochody z najmu i dzierżawy, 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływ z opłaty skarbowej 
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat lokalnych
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

.

Zmieniony: Środa, 04 Styczeń 2012 09:57  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Podatki i opłaty lokalne Numery kont bankowych