Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Drukuj

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja na temat opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilchowice - obowiązujące od 1 stycznia 2020r..

Nowe zasady wywozu odpadów komunalnych w Gminie Pilchowice od 1 stycznia 2017r.

EKOPilchowice Gospodarowanie odpadami komunalnymi

krok po kroku - Broszura informacyjna - Wydanie II

ulotka

informacja

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2018 ROK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 ROK

Informacja nt. wykorzystywania BRĄZOWYCH pojemników

na odpady, dostarczonych przez PPHU KOMART.

Informacja dla Mieszkańców Gminy Pilchowice dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zamówienie dodatkowych usług wywozu odpadów komunalnych - wniosek o dokonanie dodatkowej usługi wywozu odpadów komunalnych.

Zamówienie dodatkowych usług wywozu odpadów komunalnych - Uchwała Rady Gminy Pilchowice w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  oraz wysokości cen za te usługi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Podmiot odbierający na terenie Gminy Pilchowice odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Miejsce zagospodarowania odpadów

 

Osiągniete poziomy recyklingu

Podmioty zbierające na terenie Gminy Pilchowice zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice

Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe.

Informacje o nadanych indywidualnych numerach kont bankowych są doręczane osobom, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W tytule wpłaty proszę podać numer ewidencyjny oraz miesiące i rok, za które uiszcza się opłatę.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wpłacać zgodnie z zadeklarowaną kwotą na deklaracji, bez wezwania.

  • za I kwartał do dnia 20 marca danego roku
  • za II kwartał do dnia 20 czerwca danego roku
  • za III kwartał do dnia 20 września danego roku
  • za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku

 

Korzystając z okazji przypominamy Państwu, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty (ilość zamieszkałych osób, ilość i pojemność pojemników na odpady) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Pilchowice w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany (składając nową deklarację).

 

-(nie aktualna) Uchwała XI/75/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXVII/224/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

- Uchwała Nr XXII/194/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała VII/42/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała XXXIII/287/12 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się ... w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

- Uchwała nr XXVII/224/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

- (NIE AKTUALNA) Uchwała XLII/364/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

- (NIEAKTUALNA) Uchwała XLV/402/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

 

EKO Pilchowice gospodarowanie odpadami komunalnymi krok po kroku


Załączniki:
Pobierz plik (Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadó komunalnych od wła)Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych[ ]403 Kb22.09.2023 09:23
Pobierz plik (Odpady wielkogabarytowe a poremontowe.pdf)Odpady wielkogabarytowe a poremontowe.pdf[ ]494 Kb03.10.2018 09:58
Pobierz plik (druk PSZOK od 25-05-2018.pdf)Druk przekazania odpadu do PSZOK[ ]231 Kb14.06.2018 14:41
Pobierz plik (Uchwała ws postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych.pdf)Uchwała ws postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych.pdf[ ]140 Kb25.10.2017 12:43
Pobierz plik (Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji.pdf)Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji.pdf[ ]670 Kb25.10.2017 12:43
Pobierz plik (tekst jednolity - Regulamin utrzymania czystości i porządku.pdf)tekst jednolity - Regulamin utrzymania czystości i porządku.pdf[ ]231 Kb25.10.2017 12:42
Pobierz plik (Sprzęt elektrycznyx.pdf)Sprzęt elektrycznyx.pdf[ ]13 Kb24.10.2017 08:00
Pobierz plik (Osiągniete poziomy recyklingux.pdf)Osiągniete poziomy recyklingux.pdf[ ]25 Kb23.10.2017 12:12
Pobierz plik (Miejsce zagospodarowania odpadówx.pdf)Miejsce zagospodarowania odpadówx.pdf[ ]20 Kb23.10.2017 12:12
Pobierz plik (Podmiot odbierający na terenie Gminy Pilchowice odpady komunalne od właścicieli )Podmiot odbierający na terenie Gminy Pilchowice odpady komunalne od właścicieli [ ]20 Kb23.10.2017 12:04
Pobierz plik (Broszura - nowe zasady.pdf)Broszura - nowe zasady.pdf[ ]522 Kb02.01.2017 13:34
Pobierz plik (EKO Pilchowice  - broszura wydanie II.pdf)EKO Pilchowice - broszura wydanie II.pdf[ ]2139 Kb02.01.2017 13:30
Pobierz plik (Regulami utrzymania czystości i porządku - sprostowanie omyłki.pdf)Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice sprostowan[sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej]189 Kb02.01.2017 12:53
Pobierz plik (Regulamin utrzymania czystości.pdf)Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice[Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice]246 Kb02.01.2017 12:52
Pobierz plik (Opłata za wywóz odpadów kom BIP-1.pdf)Opłata za wywóz odpadów kom BIP-1.pdf[ ]183 Kb18.09.2015 07:14
Pobierz plik (info1 dorota.pdf)informacja[ ]120 Kb26.02.2015 07:53
Pobierz plik (KOMART - informacja nt użytkowania BRĄZOWYCH pojemników.pdf)KOMART - informacja nt użytkowania BRĄZOWYCH pojemników[KOMART - informacja nt użytkowania BRĄZOWYCH pojemników]29 Kb13.11.2013 08:53
Pobierz plik ((Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów).pdf)Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów[Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Pilchowice]34 Kb18.10.2013 12:42
Pobierz plik (Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług odbierania odpadów komun)Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług odbierania odpadów komun[Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych]52 Kb08.10.2013 11:03
Pobierz plik (Informacja dla Mieszkańcw Gmiy Pilchowice dot. nowego systemu gospodarki odpadam)\Informacja dla Mieszkańcw Gmiy Pilchowice dot. nowego systemu gospodarki odpada[\Informacja dla Mieszkańców Gminy Pilchowice dot. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi]770 Kb19.07.2013 08:16
Pobierz plik (Zarządzenie - wniosek o dokonanie dodatkowych usług.pdf)Zarządzenie - wniosek o dokonanie dodatkowych usług wywozu odpadów komunalnych[Zarządzenie - wniosek o dokonanie dodatkowych usług wywozu odpadów komunalnych]71 Kb09.07.2013 14:11
Pobierz plik (Broszura EKO.PDF)Broszura EKO.PDF[ ]2470 Kb28.06.2013 12:22
Pobierz plik (wypowiedzenie_umowy.doc)wypowiedzenie_umowy.doc[ ]28 Kb22.03.2013 13:17
Pobierz plik (plakat.JPG)plakat.JPG[ ]244 Kb30.01.2013 13:45
Pobierz plik (ULOTKA_Smieci.pdf)ULOTKA_Smieci.pdf[ ]134 Kb30.01.2013 13:44
Zmieniony: Piątek, 22 Wrzesień 2023 09:26  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home