Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wnioski i druki Dowody osobiste

Wnioski - Dowody Osobiste

Drukuj

Sprawdzanie czy dowód osobisty został wydany(kliknij)

INFORMACJA

W przypadku ubiegania się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL obywatel polski jest zobowiązany zgodnie z art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego do dokonania transkrypcji posiadanego zagranicznego aktu stanu cywilnego potwierdzającego zdarzenie, które ma wpływ na jego dane (np. nazwisko noszone po zawarciu związku małżeńskiego).

Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego powinna podać dane aktualne zgodne z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego. Jeżeli jednak we wniosku o wydanie dowodu osobistego wnioskodawca poda dane nieprawdziwe dotyczące aktualnie noszonego nazwiska, organ gminy po powzięciu informacji o zmianie danych, które miały miejsce przed wydaniem dowodu osobistego wyda decyzję o stwierdzeniu nieważności dowodu wystawionego na nieaktualne dane.

Składając wniosek o wydanie dowodu osobistego należy przedłożyć ważny dowód osobisty lub ważny paszport.
Rodzic* składający wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka przedkłada ważny dowód osobisty lub ważny paszport dziecka, jeśli taki posiada.
Powyższe zasady obowiązują również przy odbiorze dowodu osobistego.

*Rodzic/opiekun prawny/kurator

Zmieniony: Wtorek, 16 Listopad 2021 13:17  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Wnioski i druki Dowody osobiste