Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Gmina Pilchowice Dokumenty Wykaz numerów kont bankowych

Wykaz numerów kont bankowych

Drukuj

 

RACHUNKI GMINY PILCHOWICE ORAZ URZĘDU GMINY PILCHOWICE

Obsługa bankowa Gminy Pilchowice oraz Urzędu Gminy Pilchowice prowadzona jest przez:

MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁOWIE

SWIFT/BICODE: POLUPLPR

Numer IBAN: PL + pełny numer rachunku

 

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH

Numer rachunku bankowego

Wpływy z tytułu:

37 8460 0008 2002 0005 8825 0001

- subwencji,

- udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych,

- dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

20 8460 0008 2002 0005 8825 0016

dotacji na zadania własne, zlecone, wynikające z umów i porozumień.

26 8460 0008 2002 0005 8825 0005

opłat za udostępnianie danych osobowych

53 8460 0008 2002 0005 8825 0004

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- użytkowania wieczystego,

- najmu, dzierżawy, czynszu,

- sprzedaży składników majątkowych,

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zajęcia pasa drogowego,

- opłaty adiacenckiej,

- renty planistycznej,

- opłaty eksploatacyjnej,

- opłaty skarbowej.

15 8460 0008 2002 0005 8825 0009

- wadium,

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

Zmieniony: Czwartek, 21 Lipiec 2022 13:02  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Gmina Pilchowice Dokumenty Wykaz numerów kont bankowych