Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Inwestycji i Remontów

Referat Inwestycji i Remontów

Drukuj

Do zakresu działania Referatu Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

I. w zakresie inwestycji

1. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, realizacją, nadzorem inwestorskim i rozliczeniem finansowym inwestycji realizowanych ze środków własnych i funduszy pomocowych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz infrastruktury drogowej w postaci oświetlenia, kanalizacji deszczowej,
2. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, realizacją, nadzorem inwestorskim i rozliczeniem finansowym inwestycji realizowanych ze środków własnych i funduszy pomocowych w zakresie budowy, przebudowy i remontów obiektów budowalnych, w tym budynków będących w zasobie gminy,
3. opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
4. współpraca merytoryczna w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,
5. rozliczanie finansowe i rzeczowe inwestycji oraz sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej i przekazywanie na majątek użytkownika,
6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz instytucjami działającymi na rzecz województwa, powiatu i gminy,
7. przygotowanie zakresów i wytycznych do zlecania dokumentacji budowlanej do zadań inwestycyjnych wraz z opiniowaniem i zatwierdzaniem dokumentacji inwestycji zlecanych na zewnątrz.


II. w zakresie zarządzania infrastrukturą gminną

1. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego budynków, będących w zasobie gminy, prowadzenie przeglądów technicznych, prowadzenie książki obiektu budowlanego,
2. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego dróg gminnych, prowadzenie ewidencji dróg gminnych, przeglądów technicznych, prowadzenie książek dróg,
3. określanie zasad korzystania z dróg gminnych w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4. określanie zasad korzystania z dróg gminnych w tym wykorzystywania pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg w postaci lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
5. określenie zasad korzystania z infrastruktury przystankowej oraz prowadzenie spraw z tym związanych,
6. prowadzenie spraw związanych z turystyką rowerową.

III. w zakresie utrzymania infrastruktury gminnej

1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, realizacją, nadzorem inwestorskim i rozliczeniem finansowym prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz infrastruktury drogowej (oznakowanie dróg, przystanki komunikacyjne),
2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, realizacją, nadzorem inwestorskim i rozliczeniem finansowym prac związanych z utrzymaniem budynków będących w zasobie gminy.

Kierownik Referatu: Arkadiusz Gawłowski

Pracownik: Magdalena Harazim, Sylwia Kaleta, Ewelina Sankiewicz, Bartłomiej Wnuk

Pokój nr 12

tel. 32 235 64 24

Zmieniony: Poniedziałek, 04 Grudzień 2023 13:40  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Inwestycji i Remontów