Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Skarbnik

Drukuj

Do zadania i kompetencji Skarbnika należy w szczególności

1. koordynacja i nadzór nad realizacją następujących zadań :

a) opracowywaniem budżetu i jego zmianami,
b) opracowywaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmianami,
c) sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu i sprawozdań finansowych,
d) przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
e) prowadzeniem rachunkowości Gminy i Urzędu,
f) ustaleniem i poborem podatków i opłat lokalnych.

2. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
3. zapewnienie równowagi budżetowej i efektywne zarządzanie długiem,
4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5. dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6. informowanie na bieżąco Wójta o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach, związanych z wykonywaniem budżetu Gminy.
7. Skarbnik pełni bezpośredni nadzór nad referatami: Finansowo – Budżetowym oraz Podatków i Opłat.

 

Stanowisko pełni: Barbara Fojcik

Pokój nr 3

tel. 32 332 71 61

Zmieniony: Poniedziałek, 05 Sierpień 2019 13:59  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Skarbnik