Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sekretarz

Drukuj

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy

Wójt powierza Sekretarzowi Gminy prowadzenie, w swoim imieniu, spraw związanych
z właściwą organizacją pracy Urzędu, w szczególności:

1. koordynacja i nadzór nad realizacją zadań podległych bezpośrednio referatów i samodzielnych stanowisk pracy w zakresie:

a) spraw związanych z bieżącym działaniem i organizacją Urzędu,
b) obsługi Radnych oraz Komisji Rady,
c) spraw osobowych pracowników Urzędu i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

2.koordynacja i nadzór działań w zakresie:

a) instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury,
b) Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.nadzór nad terminowym i zgodnym z właściwością rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz petycji,
4.nadzór i koordynacja w zakresie udostępniania informacji publicznej,
5.zapewnienia sprawnego funkcjonowanie Urzędu, w tym właściwych warunków pracy,
6.nadzór nad czynnościami związanymi z wyborami i referendami,
7.nadzór nad sprawami związanymi z archiwizacją akt Urzędu,
8.wdrażanie polityki kadrowo - płacowej określonej przez Wójta,
9.nadzór nad organizacyjno - administracyjną obsługą Urzędu,
10.doskonalenie metody zarządzania Urzędem, koordynacja i nadzór wdrażaniasystemów zarządzania,
11.potwierdzanie za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów wytworzonych w Urzędzie,
12.podpisywania odpowiedzi na informację publiczną wpływającą do Urzędu,
13.udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane przez radnych Rady Gminy Pilchowice,
14.podpisywania odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do Urzędu,
15.inne zadania z zakresu kierowania Urzędem zlecone przez Wójta.

 

Stanowisko pełni : Dagmara Dzida

Pokój nr 4

tel. 32 332 71 66

Zmieniony: Piątek, 12 Maj 2017 08:01  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Sekretarz