Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sekretarz

Drukuj

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy

Wójt powierza Sekretarzowi Gminy prowadzenie, w swoim imieniu, spraw związanych
z właściwą organizacją pracy Urzędu, w szczególności:

1. koordynacja i nadzór nad realizacją zadań podległych bezpośrednio referatów i samodzielnych stanowisk pracy w zakresie:

a) spraw związanych z bieżącym działaniem i organizacją Urzędu,
b) obsługi Radnych oraz Komisji Rady,
c) spraw osobowych pracowników Urzędu i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

2. koordynacja i nadzór działań w zakresie:

a) instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury,
b) Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz petycji wpływających do Urzędu,
4. przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz petycji,
5. reprezentowania gminy na uroczystościach i w czasie spotkań oficjalnych na zasadach uzgodnionych z Wójtem,
6. nadzór i koordynacja w zakresie udostępniania informacji publicznej,
7. zapewnienia sprawnego funkcjonowanie Urzędu, w tym właściwych warunków pracy,
8. nadzór nad czynnościami związanymi z wyborami i referendami,
9. nadzór nad sprawami związanymi z archiwizacją akt Urzędu,
10. wdrażanie polityki kadrowo - płacowej określonej przez Wójta,
11. nadzór nad organizacyjno - administracyjną obsługą Urzędu,
12. doskonalenie metody zarządzania Urzędem, koordynacja i nadzór wdrażania systemów zarządzania,
13. potwierdzanie za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów wytworzonych w Urzędzie,
14. udzielanie odpowiedzi na informację publiczną wpływającą do Urzędu,
15. udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane przez radnych Rady Gminy Pilchowice,
16. podpisywanie, w imieniu Wójta, odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do Urzędu,
17. inne zadania z zakresu kierowania Urzędem zlecone przez Wójta.

 

Stanowisko pełni : Dagmara Dzida

Pokój nr 4

tel. 32 332 71 66

Zmieniony: Wtorek, 10 Listopad 2020 18:15  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Sekretarz