Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne stanowisko ds. Zdrowia

Samodzielne stanowisko ds. Zdrowia

Drukuj

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. zdrowia należy w szczególności:

 

I.z zakresu ochrony zdrowia.
1.prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
2.wdrażanie ogólnopolskich akcji i kampanii na rzecz poprawy i ochrony zdrowia,
3.współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami w zakresie
organizacji pomocy medycznej w sytuacjach nadzwyczajnych jak katastrofy, klęski, żywiołowe
i epidemie,
4.organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
5.analiza i ocena potrzeb zdrowotnych.


II.z zakresu programów zdrowotnych
opracowanie, wdrażanie planów i programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla dzieci
i młodzieży szkolnej oraz profilaktyki wśród osób dorosłych.

III. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
1. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym doradztwo przy
sporządzaniu umów, planu finansowego, a także kontrola merytoryczna dowodów księgowych,
2. pomoc przy opracowywaniu programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii,
3. monitorowanie lokalnych zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających,
4. współpraca z Izbą Wytrzeźwień w zakresie osób doprowadzonych z terenu Gminy Pilchowice.

IV. z zakresu pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności
1. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
2.monitorowanie działania Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Stanowisko pełni : Agnieszka Gliklich

Pokój nr 5

tel. 32 235 64 75

Zmieniony: Środa, 27 Kwiecień 2022 08:35  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne stanowisko ds. Zdrowia