Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji

Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji

Drukuj

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. edukacji, należy w szczególności:

1. ustalanie sieci przedszkoli i szkół publicznych oraz granic ich obwodów,
2. nadzór nad działalnością szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice, w tym zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz ich aneksów,
3. prowadzenie ewidencji przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy,
4. przekazywanie dotacji dla przedszkola niepublicznego z budżetu gminy i kontrola jej wykorzystania,
5. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
6. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora,
7. prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
8. prowadzenie spraw w zakresie kontroli realizacji obowiązku nauki,
9. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
10. organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
11. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci,
12. współdziałanie ze Śląskim Kuratorium Oświaty oraz Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty w Gliwicach,
13. sporządzanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie prawa oświatowego,
14. przedkładanie Radzie Gminy corocznej informacji o stanie oświaty na terenie Gminy,
15. współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących nauczycieli,
16. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
17. realizowanie programów pomocy materialnej dla uczniów,
18. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
19. realizowanie porozumień zawartych z innymi gminami w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego oraz nauczania religii,
20. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego.

 

Stanowisko pełni : Mirela Wiciok

Pokój nr 5

tel. 32 235 64 75

Zmieniony: Wtorek, 10 Listopad 2020 19:46  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji