Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Drukuj

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2. przyjmowanie oświadczeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
3. przyjmowaniu zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkiem cywilnym,
4. wydawanie zezwoleń dotyczących skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
5. wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego,
6. prowadzenie postępowań w sprawie zmiany imion i nazwisk oraz wydawanie, w tym zakresie decyzji administracyjnych;
7. wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
8. transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
9. odtwarzanie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
10. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego,
11. rejestracja w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądów,
12. rejestrowanie w systemie PESEL zmiany danych związanych z prowadzoną rejestracją stanu cywilnego, usuwanie niezgodności,
13. unieważnienia dowodów osobistych w związku z rejestracją zgonu oraz wymeldowanie osoby zmarłej,
14. przygotowanie wniosków o nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie", przesyłanie ich do Wojewody Śląskiego oraz organizowanie uroczystości,
15. organizowanie okolicznościowych wizyt Wójta Gminy u mieszkańców – Jubilatów obchodzących urodziny i jubileusze małżeństwa,
16. archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, prowadzenie archiwum akt zbiorowych oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym,
17. rejestracja decyzji innych organów administracyjnych i prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego,
18. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi zagranicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich oraz cudzoziemców, korespondencja z placówkami konsularnymi,
19. dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego.

Kierownik USC : Wojciechowska Joanna

Pokój nr 1

tel. 32 332 71 63

Zmieniony: Wtorek, 10 Listopad 2020 19:05  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Urząd Stanu Cywilnego